Podpora provozu aplikace, aktualizace, návody, instalační soubory a instruktážní videa, tipy a doporučení

Aktualizace (update) programu SPZ 2024 na poslední verzi

Verze 27.2.5.172

SPZ2024.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci základní CZ verze programu SPZ.

SPZ2024ONI.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci ONI CZ verze programu SPZ.

SPZ2024SK.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci základní SK verze programu SPZ.

SPZ2024SKONI.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci ONI SK verze programu SPZ.

Nová verze SPZ 2024

Návody

Novinky v poslední verzi SPZ

 – je-li požádáno o schválení CP příkazu nebo vyúčtování, může tento CP smazat pouze schvalovatel vyúčtování co má současné i funkci Správa SPZ
 – funkce „Nastavit jako soukromé“ (hromadná změna podle parametrů) u ONI verze změní důvod podle přednastaveného parametru v nastavení načítání ONI GPS
 – když měl uživatel svého osobního schvalujícího rezervace, u varianty „vozidlo bude přiděleno“ se nevytvořila žádost o přidělení vozidla
 – Administrator může postupně odvolat odzadu v CPT všechny žádosti a schváleny
 – uživatel „přihlášený jako“ nedostával zprávy za aliase
 – synchronizace tachometru přepočítává tachometry pouze v synchronizovaném období
 – opravený součet hodin v tiskopisu CP
 – po načtení ONI se spustí přepočet motohodin (je-li zapnutý automatický přepočet)
 – upraveny tiskopisy CP v případě že jsou schváleny Aliasem
 – Souhrn za uživatele hlásil chybu při tisku
 – doplněno číslo rezervace do historie a přehledu
 – rezervace – měsíční vytížení – rozšířeny sloupce 
 – automatický import osob zpracuje i identifikátor střediska
 – opravené vyúčtování soukromých kilometrů za vozidla uživatele

Update je k dispozici od 15.7.2024, číslo verze 27.2.5.172..

——————————————————————————————

verze 27.2.5.168

 – BackupSPz pošle e-mail o provedení zálohy
 – odstranění duplicit nákladů umožňuje smazat duplicity i v uzamčeném období
 – do historie rezervací bylo přidáno číslo rezervace
 – v kartě vozidla v záložce Doplňkové údaje lze nastavit automatický přepočet motohodin
 – při ztrátě spojení s SQL Serverem to program ohlásí a ukončí se, nepokouší se už navázat znovu spojení
 – aktualizováno nastavení CP – popisy podpisů
nastavené „default“ parametrů načítání ONI dat se  nyní shoduje s defaultem po instalaci

verze 27.2.5.166

 – přidáno načítání dat MOL v. 1
 – při vytváření rezervace se nepřednastavuje zakázka
 – odstraněna čárka v podpisu u tiskopisu CP
 – kopie CP umožňuje (ne)zahrnout zakázku
 – do menu CP pro Administratora byla doplněná řada funkcí pro schválení/odschválení CP
 – analýza dat najde CP, které nemá kdo schválit (schvalovateli bylo odebráno právo před chválením CP)

verze 27.2.5.164

 – úprava automatické aktualizace uživatelů

verze 27.2.5.163

 – vyúčtování soukromých kilometrů plně rozšířené i pro elektrické vozy
 – opravené vkládání amortizace

verze 27.2.5.161

 – upravená tisková sestava „Zhuštěná (motohodiny)“

verze 27.2.5.159

 – upravené vyúčtování stravenek 1 a 2 
 – do seznamu zakázek přidán checkbox pro zobrazení pouze aktivních zakázek

verze 27.2.5.158

 – upravený předávací protokol

verze 27.2.5.157

 – upravené načítání ONI dat
 – střediska nově obsahují kontrolu limitu vozidel a uživatelů
 – přidáno načítání Eurowag xlsx 2

 – zrychlená automatická aktualizaci uživatelů (TransferUsers)

verze 27.2.4.155

 – analýza dat byla rozšířená o „Vozidla“ (kontrola přístupů vyřazených uživatelů k vozidlům)
 –  statistika „Zbytky“ počítá cenu PHM/kWh neomezeně nazpět
 – do „Vyúčtování & kniha jízd“ byla přidána možnost uživatelsky řadit tiskový výstup
 – opravené vytváření uživatelů ze vzoru
 – do „Nastavení SPZ“ přidáno nastavení parametrů pro externí aplikaci pro zálohování databáze
 – nová aplikace pro automatické zálohování databáze
 – upravená tabulka pro automatickou aktualizaci uživatelů (TransferUsers)

verze 27.2.4.148

 – upravené zadávání interních cen PHM
 – doplněná hodnota počátečního stavu baterie ve statistice zbytků
 – Statistiky – Limity – Tachometry – ke stavům tachometru přidány konečné stavy motohodin v Běžné a GPS knize jízd k určitému datumu
 – import Innogy CNG byl doplněný o hlášku o úspěšném načtení dat

verze 27.2.4.146

– statistika zbytků v nádrži byla rozšířená o elektřinu (kWh)
 – upravený import dat ALD
 – ONI verze je připravená na evidenci dat pouze v SPZ (bez nutnosti napárování identifikačních čipů na řidiče v ONI)
 – kopie dat z GPS do BK byla rozšířená o motohodiny
 – do rezervací byl doplněný datum vytvoření rezervace
 – v kartě vozidla v záložce termíny byl doplněný export do Excelu
 – upravené načítání zbytků v nádrži z ONI dat
 – přehled Měsíční výkaz > Za vozidla byl rozšířený o možnost tisku na šířku

verze 27.2.4.142

 – upravená a rozšířená tabulka TransferUsers pro automatickou aktualizaci uživatelů
 – v záložce „Cestovní náhrady“ je nová statistika „Navštívené země“, která zobrazí počty dnů strávených zaměstnanci v zahraničí

verze 27.2.4.140

 – termíny při startu aplikace nezobrazují vyřazená vozidla
 – „Úvodní strana“ tisku knihy jízd v SK verzi je lokalizovaná

verze 27.2.4.139

 – doplněné sazby stravného v SK verzi
 – upravená synchronizace tachometrů podle měsíců
 – nově přidaná synchronizace tachometrů podle datumů

verze 27.2.3.135

 – upravené sazby DPH pro rok 2024

verze 27.1.1.134

 – doplněné sazby stravného, ceny pohonných hmot a amortizace pro rok 2024

verze 27.1.1.133

 – upravené vytváření jízd z evidovaných nákladů

——————————————————————————————
——————————————————————————————


SPZ 2023

verze 26.3.12.122

– aktualizované sazby stravného ve slovenské verzi SPZ

verze 26.3.12.118

– upravený přehled „Souhrn za uživatele“
– rozšířený a upravený import nákladů z xlsx

verze 26.3.12.113

– byla přidána synchronizace motohodin a přepočet motohodin po synchronizaci

verze 26.3.12.109

– aktualizace oficiálních cen PHM (platnost od 1.7.2023)

verze 26.3.12.106

– přidán nový formát Shell (Shell 2023 Priced Transaction XLSX)

verze 26.3.12.105

– ONI verze – přepracovaná stahování průměrných spotřeb vozidel

verze 26.3.12.104

– doplnění sloupců (Tovární značka, Model, Identifikátor, Kategorie) do statistiky “Vývoj spotřeby” a v nákladech do “Vyhodnocení přírůstků a ztrát“
– do vyhodnocení přírůstků a ztrát jsme byly doplněné součty
 přehled “Vyúčtování a kniha jízd vozidla“ je rozšířený o možnost hromadného tisku

verze 26.3.12.103 

 – aktualizované sazby tuzemského stravného v SK verzi

verze 26.3.11.95

 – rozšířené načítání ONI dat
 – do Běžné knihy jízd byly doplněné další formáty pro motohodiny

verze 26.3.11.90

– doplněné zasílání notifikačních e-mailů při schválení knihy jízd
 – možnost nastavit defaultního schvalujícího rezervací v kartě vozidla
 – notifikační e-mail pro schválení vyúčtování pracovní cesty byl doplněný o etapy a náklady pracovní cestu

verze 26.3.11.84

– při vytváření kopie CP pro spolucestujícího je nyní možné do již vytvořeného příkazu načíst etapy ze zdrojového příkazu

verze 26.3.11.83 

– načítání ONI dat bylo doplněné o funkci, která z uživatelských míst vytvoří zakázky a přidá je k jízdám
 – byla přidána funkce pro slučování nákladů
 – v běžné knize jízd je nově k dispozici funkce pro sloučení jízd podle zadaných parametrů
 – byla upravená funkce pro přepočet tachometru
 – univerzální načítání nákladů bylo rozšířené o možnost načíst kWh
 – načítání nákladů z tankovacích karet je nyní možné i do uzamčeného období
 – zrychlený start aplikace

verze 26.2.8.79

– přehled „Vyúčtování a kniha jízd“ byl doplněný o hromadné vyúčtování na šířku (včetně kWh a motohodin)

verze 26.2.8.78

– doplněný nový formát pro načítání dat „MOL“

verze 26.2.8.77

 – přehled „Vyúčtování a kniha jízd vozidla“ (na výšku) byl rozšířený o vyúčtování PHEV a BEV vozidla
 – analýza dat byla rozšířená o „Paliva, energie, CO2“ (může sloužit mimo jiné jako podklad pro ČSÚ)

verze 26.2.8.68

 – doplněné tuzemské a zahraniční stravné
 – doplněné oficiální ceny PHM

——————————————————————————————
——————————————————————————————

SPZ 2022

verze 25.2.8.60

 – přepracované zadávání stravného, amortizace, cen pohonných hmot a čísel cestovních náhrad
 – doplněný nový formát pro načítání dat DKV
 – upravený výběr vozidel pro tisk knihy jízd

verze 25.2.8.49

 – opravený výpočet tuzemského stravného u vyúčtování zahraničních pracovních cest (při souběhu náhrad)

verze 25.2.8.48

 – aktualizované sazby stravného (CZ verze)
 – aktualizované oficiální ceny pohonných hmot (
CZ verze)
 – upravené zadávání výše stravného

verze 25.2.8.44

 – zrychlené načítání GPS ONI dat

verze 25.2.8.43

 – doplněný nový formát pro načítání dat Axigon

verze 25.2.8.42

 – upravený tiskopis pro zahraniční cestovní příkaz (přidané datum použitého kurzu zahraničních měn)
 – do tabulky „Uživatelé“ byly doplněné informace o výši kapesného u zahraničních pracovních cest

verze 25.2.8.40

 – upravené načítání souborů DKV

verze 25.2.8.38

 – doplněný místopis při dělení jízd na hraničních přechodech (SPZ ONI verze) 
 – nový formát pro načítání souborů Arval

verze 25.2.8.35

 – upravené oficiální ceny pohonných hmot (SPZ CZ verze, změna platná od 14.5.2022)
 – upravené sazby slovenského tuzemského stravného (SPZ SK verze, změna platná od 1.5.2022)
 – upravené načítání kurzů měn SNB (SPZ SK verze, SNB provedla změnu v načítání kurzů zahraničních , předchozí způsob načítání již není k dispozici) 
 – doplněné načítání souborů Slovnaft XLS

verze 25.2.8.31

 – upravené načítání ONI GPS dat

verze 25.2.7.25
 – upravená statistika „Počet dnů v zahraničí“
 – doplněný počet dnů v tuzemsku (z tuzemských cestovních příkazů)
 – automatická aktualizace uživatelů byla rozšířená o položku „Lokalita“
 – nový formát pro načítání Shell dat „Priced Transaction“
 – rozšířený import dat OMV
 – nový formát dat Agropodnik

verze 25.2.7.19
 – nový formát Shell

verze 25.2.5.13
 – doplněné sazby stravného pro SK verzi – tuzemské
 – doplněné sazby stravného pro SK verzi – zahraniční
 – úpravy v silniční dani

verze 25.2.5.9
 – upravená synchronizace tachometru (ONI verze)
 – přidaný formulář na silniční daň pro rok 2021
 – doplněný výpočet záloh pro silniční daň 2022

verze 25.2.2.4
 – doplněné tuzemské sazby stravného pro rok 2022
 – nový formát Shell8