Podpora provozu aplikace, aktualizace, návody, instalační soubory a instruktážní videa, tipy a doporučení

Aktualizace programu SPZ 2023

Verze 26.3.12.121

SPZ2023.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci základní CZ verze programu SPZ.

SPZ2023ONI.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci ONI CZ verze programu SPZ.

SPZ2023SK.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci základní SK verze programu SPZ.

SPZ2023SKONI.exe

Kliknutím stáhnete soubor pro aktualizaci ONI SK verze programu SPZ.

Nová verze SPZ 2023

Návody

Novinky v poslední verzi SPZ

– aktualizované sazby stravného ve slovenské verzi SPZ

Update je k dispozici od 22.11.2023, číslo verze 25.3.12.121.


verze 25.3.12.118

– upravený přehled „Souhrn za uživatele“
– rozšířený a upravený import nákladů z xlsx

verze 25.3.12.113

– byla přidána synchronizace motohodin a přepočet motohodin po synchronizaci

verze 25.3.12.109

– aktualizace oficiálních cen PHM (platnost od 1.7.2023)

verze 25.3.12.106

– přidán nový formát Shell (Shell 2023 Priced Transaction XLSX)

verze 25.3.12.105

– ONI verze – přepracovaná stahování průměrných spotřeb vozidel

verze 25.3.12.104

– doplnění sloupců (Tovární značka, Model, Identifikátor, Kategorie) do statistiky “Vývoj spotřeby” a v nákladech do “Vyhodnocení přírůstků a ztrát“
– do vyhodnocení přírůstků a ztrát jsme byly doplněné součty
 přehled “Vyúčtování a kniha jízd vozidla“ je rozšířený o možnost hromadného tisku

verze 25.3.12.103 

 – aktualizované sazby tuzemského stravného v SK verzi

verze 25.3.11.95

 – rozšířené načítání ONI dat
 – do Běžné knihy jízd byly doplněné další formáty pro motohodiny

verze 25.3.11.90

– doplněné zasílání notifikačních e-mailů při schválení knihy jízd
 – možnost nastavit defaultního schvalujícího rezervací v kartě vozidla
 – notifikační e-mail pro schválení vyúčtování pracovní cesty byl doplněný o etapy a náklady pracovní cestu

verze 25.3.11.84

– při vytváření kopie CP pro spolucestujícího je nyní možné do již vytvořeného příkazu načíst etapy ze zdrojového příkazu

verze 25.3.11.83 

– načítání ONI dat bylo doplněné o funkci, která z uživatelských míst vytvoří zakázky a přidá je k jízdám
 – byla přidána funkce pro slučování nákladů
 – v běžné knize jízd je nově k dispozici funkce pro sloučení jízd podle zadaných parametrů
 – byla upravená funkce pro přepočet tachometru
 – univerzální načítání nákladů bylo rozšířené o možnost načíst kWh
 – načítání nákladů z tankovacích karet je nyní možné i do uzamčeného období
 – zrychlený start aplikace


verze 25.2.8.79

– přehled „Vyúčtování a kniha jízd“ byl doplněný o hromadné vyúčtování na šířku (včetně kWh a motohodin)

verze 25.2.8.78

– doplněný nový formát pro načítání dat „MOL“

verze 25.2.8.77

 – přehled „Vyúčtování a kniha jízd vozidla“ (na výšku) byl rozšířený o vyúčtování PHEV a BEV vozidla
 – analýza dat byla rozšířená o „Paliva, energie, CO2“ (může sloužit mimo jiné jako podklad pro ČSÚ)

verze 25.2.8.68

 – doplněné tuzemské a zahraniční stravné
 – doplněné oficiální ceny PHM

——————————————————————————————
——————————————————————————————

SPZ 2022

verze 25.2.8.60

 – přepracované zadávání stravného, amortizace, cen pohonných hmot a čísel cestovních náhrad
 – doplněný nový formát pro načítání dat DKV
 – upravený výběr vozidel pro tisk knihy jízd

verze 25.2.8.49

 – opravený výpočet tuzemského stravného u vyúčtování zahraničních pracovních cest (při souběhu náhrad)

verze 25.2.8.48

 – aktualizované sazby stravného (CZ verze)
 – aktualizované oficiální ceny pohonných hmot (
CZ verze)
 – upravené zadávání výše stravného

verze 25.2.8.44

 – zrychlené načítání GPS ONI dat

verze 25.2.8.43

 – doplněný nový formát pro načítání dat Axigon

verze 25.2.8.42

 – upravený tiskopis pro zahraniční cestovní příkaz (přidané datum použitého kurzu zahraničních měn)
 – do tabulky „Uživatelé“ byly doplněné informace o výši kapesného u zahraničních pracovních cest

verze 25.2.8.40

 – upravené načítání souborů DKV

verze 25.2.8.38

 – doplněný místopis při dělení jízd na hraničních přechodech (SPZ ONI verze) 
 – nový formát pro načítání souborů Arval

verze 25.2.8.35

 – upravené oficiální ceny pohonných hmot (SPZ CZ verze, změna platná od 14.5.2022)
 – upravené sazby slovenského tuzemského stravného (SPZ SK verze, změna platná od 1.5.2022)
 – upravené načítání kurzů měn SNB (SPZ SK verze, SNB provedla změnu v načítání kurzů zahraničních , předchozí způsob načítání již není k dispozici) 
 – doplněné načítání souborů Slovnaft XLS

verze 25.2.8.31

 – upravené načítání ONI GPS dat

verze 25.2.7.25
 – upravená statistika „Počet dnů v zahraničí“
 – doplněný počet dnů v tuzemsku (z tuzemských cestovních příkazů)
 – automatická aktualizace uživatelů byla rozšířená o položku „Lokalita“
 – nový formát pro načítání Shell dat „Priced Transaction“
 – rozšířený import dat OMV
 – nový formát dat Agropodnik

verze 25.2.7.19
 – nový formát Shell

verze 25.2.5.13
 – doplněné sazby stravného pro SK verzi – tuzemské
 – doplněné sazby stravného pro SK verzi – zahraniční
 – úpravy v silniční dani

verze 25.2.5.9
 – upravená synchronizace tachometru (ONI verze)
 – přidaný formulář na silniční daň pro rok 2021
 – doplněný výpočet záloh pro silniční daň 2022

verze 25.2.2.4
 – doplněné tuzemské sazby stravného pro rok 2022
 – nový formát Shell8