Podpora provozu aplikace, aktualizace, návody, instalační soubory a instruktážní videa, tipy a doporučení

Připravili jsme pro vás aktualizaci aplikace SPZ® pro rok 2024

Objednávka nové veze programu SPZ® 2024

Novou verzi programu můžete objednat v našem e-shopu. Nebo nám můžete napsat na milk@milk.cz.

Při vývoji nové verze SPZ® 2024 jsme se zaměřili zejména na měnící se požadavky na evidenci a zpracování údajů souvisejících s provozem vozidel. Jedná se např. o rozšířenou evidenci u vozidel na elektřinu a u hybridních vozidel (PHEV i HEV), kterou navazují rozšířené statistiky provozu a vyúčtování cestovních náhrad a soukromých kilometrů.

Řada úprav vychází z vašich námětů a připomínek. Do knih jízd byly doplněné další funkce jako např. sloučení jízd podle délky přestávek, automatické vytváření zakázek z uživatelských míst (ONI verze), zasílání notifikačních e-mailů po schválení knihy jízd a přepočet a synchronizace motohodin.

Schvalování cestovních náhrad a rezervací nově ulehčí použití virtuálního uživatele. Toto můžete využít v případech, kdy může konkrétní požadavek schválit více lidí.

Ve vyúčtování cestovních náhrad je nyní možné propojit vložený dokument s nákladem na cestu, notifikační e-maily lze zasílat včetně dokumentů a dále byly přidány evidenční položky pro ESG (včetně statistiky).

Do rezervací byly přidány další dvě možnosti schvalování. Nyní může být schvalovatel přidělený přímo k vozidlu (vždy bude schvalovat požadavky na toto vozidlo) a nebo k uživateli (vždy bude schvalovat žádanky od tohoto uživatele). Tím odpadá nutnost nastavování přístupových práv a funkcí pro schvalování.

Rozšířením prošly i tiskové sestavy – hromadné vyúčtování, vyúčtování a kniha jízd vozidla (BEV a PHEV vozidla a možnost hromadného tisku). Do oken s knihami jízd, cestovními náhradami a náklady (včetně sloučených databází) byly pro větší přehlednost přidány grafy.

Další část úprav se týkala importů dat. Univerzální import nákladů (xlsx soubory) byl doplněný o další položky a kontroly. Nová je možnost hromadné aktualizace platnosti dálničních známek a hromadné načítání dokumentů k vozidlům. Pravidelnou aktualizací prochází načítání tankovacích karet.

Ve vyúčtování cestovních náhrad je nyní možné propojit vložený dokument s nákladem na cestu, notifikační e-maily lze zasílat včetně dokumentů a dále byly přidány evidenční položky pro ESG (včetně statistiky).

Analýza dat nyní nabízí i zpracování podkladů pro statistický úřad (CO2).

Samozřejmostí je aktuální legislativa a příprava na změny v roce 2024, včetně sazeb stravného a cen pohonných hmot, s garancí aktualizací v případě jakýchkoliv legislativních změn. Průběžně pracujeme na systémových úpravách (např. zrychlení startu aplikace) a aplikace pravidelně testujeme na posledních verzích operačního systému Windows a aktuálních verzích Microsoft SQL Serveru.

Vývoj programu v předchozích letech

Podívejte se na přehled nejdůležitějších novinek v SPZ® 2023

Nová verze obsahuje celou řadu legislativních úprav, které vstupují v platnost na přelomu roku a je připravená na předpokládané změny v roce 2023. Úpravy se týkají např. možnosti uživatelsky měnit sazby stravného a ceny PHM, výpočet úhrady za soukromé kilometry byl rozšířený o nízko emisní vozidla… Úpravou prošel i výpočet silniční daně.

Aplikace SPZ® 2023 je opět testovaná na provoz na nejaktuálnějších operačních systémech (Windows 11) a MS SQL Serverech (MS SQL Server 2019).

Rozsáhlou úpravou prošlo zpracování cestovních náhrad. Přepracované bylo nastavování výše stravného, bylo doplněné zcela nové hromadné vytváření vyúčtování pracovních cest (za uživatele a všechna vozidla, která použil) a došlo k úpravě a rozšíření některých tiskových sestav. 

Zásadní úpravou prošlo oblíbené schvalování cestovních příkazů a vyúčtování pomocí notifikačních e-mailů. Nyní lze schválení provést pouhým kliknutím na tlačítko v emailu.

Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů bylo doplněné o možnost používat interní ceny pohonných hmot (odlišné od oficiálních), přehled „Vyúčtování a kniha jízd vozidla“ byl rozšířen o PHEV vozidla (Plug-in hybrid) a nově je též možné evidovat „soukromě“ nakoupené pohonné hmoty (tato částka se pak odečte jako náklad uživatele v „Přehledu za uživatele“). Dále bylo vyúčtování rozšířené o poslední legislativní úpravu – snížení „dodanění“ z 1% na 0,5% u nízko emisních vozidel.

Analýza dat byla doplněná o dva přehledy – podklady pro statistický úřad (za spotřebované pohonné hmoty a ujeté kilometry) přehled množství vyprodukovaného CO2.

Evidence platnosti dálničních známek je nyní dostupná v základních údajích u vozidla. Zcela přepracovaná byla evidence nehod. Přibyly další typy tankovacích karet. Pro nastavování uživatelských práv je nově možné používat přednastavené uživatelské role.

Přihlašování do programu bylo rozšířené o třetí možnost – přihlášení jménem a heslem.

Nová verze SPZ® ONI (aplikace určená pro zpracování dat z GPS ONI sledování) obsahuje rozšířené API pro načítání dat, upravené nastavení uživatelských práv pro editaci záznamů, rozšířené možnosti pro práci s uživatelskými místy a upravený modul pro automatické načítání dat.

Pořízením nové verze programu SPZ® 2023 získáte pro rok 2023 veškeré aktualizace programu zdarma. A to i v případě zásadních legislativních změn. A samozřejmostí je telefonická e-mailová podpora.

Podívejte se na přehled nejdůležitějších novinek v SPZ® 2022

Tak, jako každý rok, opět jsme pro vás připravili aktualizovanou verzi programu SPZ®. V nové verzi aplikace jsme opět zohlednili vaše náměty na evidenci a zpracování dat souvisejících s provozem vozidel.

Řada změn vycházejí z požadavků na co nejjednodušší a nejrychlejší kontrolu vložených údajů. Cílem je odhalit případné nesrovnalosti nebo chyby v evidovaných údajích. Část nových funkcí je proto zaměřená na tuto oblast.

Aplikace SPZ® 2022 je na následující období připravená samozřejmě i z hlediska aktuálních legislativních změn (stravné, amortizace, ceny pohonných hmot, silniční daň, DPH…) a provozu na nejaktuálnějších operačních systémech (Windows 11) a MS SQL Serverech (MS SQL Server 2019).

Pořízením nové verze programu SPZ® 2022 získáte pro rok 2022 veškeré aktualizace programu zdarma. A to i v případě zásadních legislativních změn.

• Cestovní náhrady
Dalším rozšířením prošla oblast zpracování cestovních příkazů. Kromě aktuální legislativy, sazeb a cen pohonných hmot jsme připravili nový způsob vytváření kopií vyúčtování a upravili a rozšířili export dat do XML souboru pro další zpracování. Webová aplikace nyní umožňuje i vytváření vyúčtování z knih jízd. Schvalování příkazů a vyúčtování může nyní probíhat pouhým kliknutím na odkaz v notifikačním e-mailu (namísto jeho přeposlání).

• Analýza dat
Mezi nové funkce v oblasti kontroly dat patří například vyhledání nákladů podle zadaných parametrů (např. nákupy o víkendech, po určité hodině, atd.). Na tyto náklady je pak možné uživatele upozornit jejich barevným označením. S kontrolou dat souvisí i možnost vyhledat pracovní cesty o víkendech, nebo vícedenní jízdy vložené (omylem) do knihy jízd.

• Kontrola termínů
Zasílání notifikačních e-mailů s upozorněním na procházející termíny bylo rozšířeno o možnost zaslat tyto informace i řidičům evidovaným u vozidel. Správci vozového parku mohou nyní nastavovat parametry (barevné zvýraznění) pro upozornění na blížící se termíny.

• Evidence nákladů
Vzhledem k neustále se rozšiřující nabídce tankovacích karet a změnám ve formátech souborů s daty u tankování probíhají úpravy v této oblasti vždy po celý rok. Nově v SPZ® 2022 najdete automatické ukládání načtených souborů přímo do databáze.

• Přístupová práva
Nastavování přístupových práv uživatele bylo doplněné o možnost povolit/zakázat vkládat nebo mazat jízdy v knize jízd, případně umožnit editovat pouze vybrané položky (např. důvod cesty).

• Načítání GPS ONI dat
Informace u výsledku načítání lze nyní zasílat automaticky (vždy po načtení) na zvolené e-mailové adresy. Zasílání informací je možné omezit pouze na případné nestandardní (chybové) situace. K rozšíření načítaných dat došlo i u motohodin (místopisy, řidič…).

• Tisk knih jízd
Tiskové sestavy byly doplněné o titulní stranu, která obsahuje podrobné informace o vozidle, nakoupených pohonných hmotách, průměrných spotřebách apod. Tisknout lze nyní knihy jízd za všechna zvolená vozidla najednou. Stejně tak je možné provádět i hromadný export do souborů ve formátu PDF.

• Webový přístup do SPZ® 2022
Přístup do aplikace z mobilních zařízení (přes webové prohlížeče) byl rozšířený o možnost vytvářet cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest výběrem etap z knih jízd. Nově je také možné hromadně provádět změny služební/soukromá jízda a hromadně mazat vybrané jízdy.

• Evidence elektromobilů
Kromě evidence spotřebované elektrické energie byla doplněná možnost provést výpočet náhrady za soukromé vozidlo používané pro firemní účely a výpočet úhrady za soukromě ujeté kilometry firemním vozidlem.

• Systémové nástroje
Aplikace SPZ® 2022 opět prošla testováním provozu na nejnovějších operačních systémech (Windows 11) a na nejaktuálnějších verzích MS SQL Serverů 2019. Optimalizací prošlo i spouštění aplikace s cílem zrychlit její start.

• Podpora provozu
Dlouhodobě se snažíme uživatelům aplikace SPZ® poskytovat maximální možnou podporu, k dispozici jsou jak „tickety“, tak e-mailové a telefonické kontakty. Samozřejmostí jsou aktualizace v případě jakýchkoliv legislativních změn a průběžné doplňování a rozšiřování funkčnosti podle požadavků našich zákazníků.

Podívejte se na přehled nejdůležitějších novinek v SPZ® 2021

Podívejte se na info grafiku se stručným přehledem funkcí v SPZ® 2021

Podívejte se na přehled nejdůležitějších novinek v SPZ® 2020