Návody

Co chcete udělat?


Lokální instalace

Stáhněte a spusťte příslušný instalační soubor. Po spuštění proběhne instalace zcela automaticky, bez zásahu uživatele.
Hardwarové požadavky – 500MB místa na harddisku, rozlišení obrazovky minimálně 1366 x 768.
Softwarové požadavky – Windows 10. Součástí instalace je Microsoft SQL Server 2012 Express. Pokud již máte MS SQL server nainstalovaný (2012 nebo vyšší), lze tuto instalaci použít pro provoz SPZ. V takovém případě postupujte podle návodu na síťovou instalaci (vynechte bod 1.), nebo nás kontaktujte.


Síťová instalace

Instalace programu pro provoz v počítačové síti má tři části:

 1. Instalace Microsoft SQL serveru
 2. Připojení databáze a první spuštění programu
 3. zpřístupnění programu z lokálních stanic

Pro provoz aplikace SPZ je možné použít Microsoft SQL Server ve verzi 2012 nebo vyšší.

POZOR
Pokud již máte nainstalovanou některou z výše uvedených verzí MS SQL Serveru, doporučujeme použít pro provoz SPZ tuto instalaci. Vynechte bod č.1 (instalace MS SQL Serveru) a postupujte podle bodů 2 a 3.
Video návod – podívejte se na video s postupem instalace MS SQL Serveru, připojením databáze a prvním spuštěním programu (boby 1 a 2).

 1. Instalace Microsoft SQL serveru

Stáhněte si instalační soubor pro instalaci Microsoft SQL Server 2012 Express (podle verze Vašeho operačního systému – 32bit nebo 64bit):

  2. Připojení databáze a první spuštění programu

Stáhněte si příslušný soubor clear.bak (prázdná záloha databáze) podle verze SPZ, kterou chcete instalovat:

Následně v SQL Server Management Studiu (nainstalovalo se společně s MS SQL serverem) udělejte „Restore“ databáze.

V posledním kroku si stáhněte příslušný exe soubor aplikace:

Exe soubor umístíte do sdílené složky a spustíte ho. Při prvním spuštění se program zeptá na parametry připojení k serveru s databází, vyplníte adresu serveru, název databáze, přihlašovací jméno a heslo (nezapomeňte zaškrtnout volbu „Povolit uložení hesla). Poté, co údaje potvrdíte, vznikne ve stejné složce soubor spzxxxxsql.sql, kde budou tyto parametry pro připojení uloženy a kde je bude program vždy při startu hledat.

  3. Zpřístupnění programu z lokálních stanic

1. varianta: dva soubory – SPZxxxx.EXE a SPZxxxxSQL.SQL – dejte do sdílené složky přímo na serveru. Na plochy jednotlivých stanic stačí umístit pouze zástupce souboru SPZxxxx.EXE. Přijde–li časem novější verze tohoto souboru (update nebo upgrade programu), postačí jej vyměnit pouze na tomto jediném místě.
2. varianta: z instalace na serveru vezmete dva soubory – SPZxxxx.EXE a SPZxxxxSQL.SQL a tyto dva soubory postupně ručně zkopírujete na jednotlivé stanice – na stanicích v žádném případě instalaci nespouštějte. Obě varianty je možné kombinovat.
Upozornění: je–li na serveru nainstalován jakýkoli firewall, je potřeba vše nastavit tak, aby umožňoval jednotlivým stanicím komunikaci s daty programu (povolit TCP/IP a příslušné porty). Totéž se týká i antivirových programů, u kterých bývá potřeba nastavit příslušné výjimky.


Upgrade (přechod ze starších verzí) a převod dat

 • vytvořte zálohu databáze stávající verze programu
 • lokální instalace CZ verze – stáhněte si soubor SPZ2020.exe, nebo soubor SPZ2020ONI.exe (jestliže používáte verzi pro GPS ONI systém sledování vozidel) a nakopírujte ho do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxx.exe, který následně smažte)
 • pro aktualizaci SK verze použijte soubory SPZ2020SK.exe nebo SPZ2020SKONI.exe
 • síťová instalace – postup je stejný jako u lokální instalace, je však nutné vyměnit všechny exe soubory a zástupce exe souborů (podle způsobu instalace)
 • spusťte soubor SPZ2020.exe (SPZ2020ONI.exe…), všechny potřebné úpravy programu a aktualizace databáze se provedou při prvním spuštění

Upozornění

 • pro první spuštění vypněte antivirový program, nebo nastavte příslušné výjimky tak, aby si program mohl z www.milk.cz stáhnout dva aktualizační soubory
 • první spuštění programu bude trvat déle (v závislosti na velikosti databáze a výkonu počítače), proces aktualizace v žádném případě nepřerušujte, vyčkejte na dokončení aktualizace
 • všechna data v programu zůstanou zachována


Odinstalace programu

Lokální instalace
Pro úplné odstranění programu z počítače je třeba v nabídce Start – Ovládací panely – Přidat nebo odebrat programy postupně v (tomto pořadí) odinstalovat:

 • Microsoft SQL Server xxxxx (SPZSQLxxxx)
 • SPZ Mapa (SPZ 2017 a starší, pokud byly mapové moduly nainstalovány)
 • SPZ xxxx

Odinstalační programy nedokáží odebrat všechny soubory a adresáře. Proto je třeba ještě „ručně“ odstranit tyto dva adresáře:

 • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SPZSQLxxxx
 • C:\Program Files(x86)\MilkCS\SPZxxxxSQL

Síťová instalace
V Management Studiu smažte databázi spzsql. Následně smažte všechny výskyty souborů SPZxxxx.exe a SPZxxxxxxx.sql. Pokud byl Microsoft SQL Server používám pouze pro provoz SPZ, můžete ho též odinstalovat.

Rolovat nahoru