Načítání souborů ve formátu .xlsx

Další možností importu dat do SPZ (kromě načítání tankovacích karet a dat z GPS jednotek) je načítání souborů ve formátu xlsx (Excel). Načítat lze seznam vozidel, knihu jízd, náklady, zakázky a stavy tachometru a nádrže na konci měsíce. Import je dostupný pouze pro „Administratora“.

Seznam vozidel

Se seznamem vozidel se do aplikace vloží i řidiči a střediska. Při importu se kontrolují duplicity u vozidel (podle registrační značky). Nekontrolují se duplicity u řidičů a středisek.

Kniha jízd

Pokud xlsx soubor obsahuje jízdy vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést. Jestliže je pole „řidič“ prázdné, nebo je v něm řidič, který není v SPZ, k jízdě v SPZ se doplní řidič z karty vozidla. Při importu se nekontrolují duplicity.

Náklady

Importovat je možné jak nákupy pohonných hmot, tak ostatní náklady.
Pokud xlsx soubor obsahuje náklady vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést. Jestliže se importují náklady mimo pohonné hmoty, vloží se do nákladové skupiny „Nezařazeno“. Při importu se nekontrolují duplicity.

Zakázky

Import doplní nebo aktualizuje „Zakázky“ v menu „Základní databáze“. Při importu se kontrolují duplicity (a případně aktualizuje popis).

Stavy tachometru a zbytky v nádrži na konci měsíce

Stavy tachometru slouží pro synchronizaci (dorovnání) ujetých kilometrů zaznamenaných pomocí GPS a tachometru. Evidence zbytků v nádrži zpřesní výpočet průměrné spotřeby v měsíci. Při importu se kontroluje existence registračních značek vozidel v SPZ. 

Děkujeme vám za zaslání zprávy.

Budeme se jí věnovat v nejbližším možném termínu.

Milk Team