Další možností importu dat do SPZ (kromě načítání tankovacích karet a dat z GPS jednotek) je načítání souborů ve formátu xls (Excel). Načítat lze seznam vozidel, knihu jízd, náklady, zakázky a stavy tachometru a nádrže na konci měsíce. Import je dostupný pouze pro „Administratora“.

Ukázky souborů pro import jsou v následující tabulce:

Poznámky k importu:

Seznam vozidel:
se seznamem vozidel se vloží i řidiči a střediska
při importu se kontrolují duplicity (podle registrační značky)

Kniha jízd:
pokud xls soubor obsahuje jízdy vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést
jestliže je pole „řidič“ prázdné, nebo je v něm řidič, který není v SPZ, k jízdě v SPZ se doplní řidič z karty vozidla
při importu se nekontrolují duplicity

Náklady:
vkládat je možné jak nákupy pohonných hmot, tak ostatní náklady
pokud xls soubor obsahuje náklady vozidla, které není v programu SPZ, import není možné
provést jestliže se importují náklady mimo pohonné hmoty, vloží se do nákladové skupiny „Nezařazeno“
při importu se nekontrolují duplicity

Zakázky:
doplní se evidence „Zakázky“ v menu „Základní databáze“
při importu se kontrolují duplicity (a případně aktualizuje popis)

Stavy tachometru a zbytky v nádrži na konci měsíce:
stavy tachometru slouží pro synchronizaci kilometrů zaznamenaných pomocí GPS a tachometru
evidence zbytků v nádrži zpřesní výpočet průměrné spotřeby v měsíci
při importu se kontroluje existence registračních značek vozidel