Hromadné smazání dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zařízení

 

Seznam zařízení zobrazíte kliknutím na příslušnou ikonu v menu Zařízení. V tomto seznamu se evidují veškeré prostředky (které nejsou vozida), ke kterým je potřebovat evidovat jejich využívání (a případně jsou určené k rezervacím).

 

Na kartě zařízení je možné evidovat základní údaje, včetně pořízení a vyřazení. Jednotlivá zařízení je možné pro lepší přehlednost zařazovat do skupin (které může nadefinovat administrátor). Dále se zde nastavují přístupová práva, evidují dokumenty v elektronické podobě, případně fotografie zařízení.