<< Click to Display Table of Contents >>

Pro zpřístupnění všech databází programu je nutné zadat postupně údaje o firmě, střediscích, řidičích a vozidlech (v tomto pořadí). Před zadáváním údajů je vhodné se seznámit se Základy ovládání programu.