<< Click to Display Table of Contents >>

Pojišťovací společnosti

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Základní databáze - Pojišťovací společnosti. Tato část programu umožňuje přehledně evidovat všechny potřebné údaje o pojišťovacích společnostech, jejichž služby firma využívá. Údaje zde evidované se následně využívají i pro práci se záznamy na záložce "Pojištění & leasing" na kartě vozidla viz. Seznam vozidel.