<< Click to Display Table of Contents >>

Leasingové společnosti

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Základní databáze - Leasingové společnosti. Tato část programu umožňuje přehledně evidovat všechny potřebné údaje o leasingových společnostech, jejichž služby firma využívá. Údaje zde evidované se následně využívají i pro práci se záznamy na záložce "Pojištění & leasing" na kartě vozidla viz. Seznam vozidel.