Import XLS

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Import XLS

 

Další možností importu dat do SPZ (kromě načítání tankovacích karet a dat z GPS jednotek) je načítání souborů ve formátu xls (Excel). Načítat lze seznam vozidel, knihu jízd a náklady.

 

Poznámky k importu:

 

Seznam vozidel:

se seznamem vozidel se vloží i řidiči a střediska

při importu se kontrolují duplicity (podle registrační značky)

 

Kniha jízd:

pokud xls soubor obsahuje jízdy vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést

při importu se nekontrolují duplicity

 

Náklady:

vkládat je možné jak nákupy pohonných hmot, tak ostatní náklady

pokud xls soubor obsahuje náklady vozidla, které není v programu SPZ, import není možné provést

jestliže se importují náklady mimo pohonné hmoty, vloží se do nákladové skupiny "Nezařazeno"

při importu se nekontrolují duplicity

 

Vzorové soubory pro import si můžete stáhnout zde.