Nastavení vzhledu tabulek

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Uživatelé Online

 

Tato funkce programu zobrazí seznam všech uživatelů, kteří jsou momentálně přihlášeni k programu SPZ. Tato informace je důležitá zejména při provádění upgrade a update programu.