Události a úkoly

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Náklady > Události >

Události a úkoly

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce "události a úkoly" dovoluje uživatel vytvořit jakýkoli úkol souvisejíci s vozidlem. Je možnost úkol přidělit konkrétnímu uživateli, nastavit termín splnění, vložit potřebné dokumenty v elektronické podobě a poté zkontrolovat jeho splnění (termíny se kontrolují současně s ostatními, pomocí funkce "Kontrola termínů"). Nevyřízené události a úkoly jsou pro lepší orientaci navíc červeně zvýrazněné.