<< Click to Display Table of Contents >>

Statistika tuzemských cestovních náhrad

 

Slouží k získání přehledu o nákladech na tuzemské pracovní cesty.

Statistiku je možné spočítat za všechny uživatele, případně libovolně definovat vlastní skupinu uživatelů. Výsledkem počet pracovních cest, celkové náklady a rozdělení podle jednotlivých skupin nákladů (za zvolený rok, rozdělené po měsících).