<< Click to Display Table of Contents >>

Statistika Zakázky

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Zakázky. Program umožňuje vytvořit databázi zakázek a jednotlivé nákladové položky těmto zakázkám přiřazovat a následně náklady vyhodnocovat.

Po výběru zakázky a období, pro které se má statistika spočítat, jsou na jednotlivých záložkách zobrazené  požadované údaje. Dostupné členění statistických údajů (za zakázku) je za:

 

Běžná kniha
Náklady
Cestovní příkazy - tuzemské
Za jednu zakázku a všechna vozidla
Za všechny zakázky všech vozidel

 

Údaje lze následně dále exportovat a využívat pro další vyhodnocení a zpracování. Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné před exportem použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.