Obnovit nastavení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Obnovit nastavení

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Obnovit nastavení. V případě potřeby lze pomocí této funkce vrátit vzhled programu do původní podoby. Jedná se třeba o velikosti oken, řazení sloupců v tabulkách, původní struktura sloupců v tabulkách atd. Po použití této funkce je třeba ukončit program. "Obnovení nastavení" se projeví až při dalším přihlášení.

 

Pozor!

Pokud Obnovení nastavení provede Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe..