<< Click to Display Table of Contents >>

Měsíční přehled vozidla - graficky

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Grafický přehled. Nejprve je třeba vybrat knihu, vozidlo, rok a měsíc pro požadované zobrazení. Následně se zadání potvrdí volbou "Vykreslit". Takto lze získat grafický přehled o provozu vozidla v měsíci s barevně odlišeným zobrazením jízd služební/soukromé. Dále jsou na přehledu vyčísleny i denní počty jízd, ujeté km a časy jízd vozidla.