<< Click to Display Table of Contents >>

Vývoj spotřeby

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Vývoj spotřeby. Po zadání sledovaného roku a potvrzení volbou Spočítat jsou zobrazeny v přehledné tabulce údaje měsíčních průměrných spotřebách  evidovaných vozidel.