<< Click to Display Table of Contents >>

Podle uživatelů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Za uživatele. Zadejte sledované období a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehled o využívání vozidla jednotlivými uživateli. Údaje jsou čerpány z Běžné i Testovací knihy jízd.