<< Click to Display Table of Contents >>

Náklady za jednotlivá střediska

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Za střediska. Zadejte sledované období a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení všech nákladů na vozidla za celou firmu s rozčleněním na jednotlivá střediska.

Pro další využití získaných údajů je možno data samozřejmě exportovat.