Uzivatele Online

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Poslat zprávu uživateli

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Poslat zprávu uživateli.

 

Po zvolení této funkce lze napsat textovou zprávu, vybrat si ze seznamu uživatele a potvrzením volby Poslat mu zprávu odeslat. Tato zpráva se zobrazí Adresátovi při jeho následném přihlášení do programu.

 

Jestliže jsou u uživatelů evidované jejich e-mailové adresy, je možné zasílat zprávy e-mailem přímo z prostředí programu.