<< Click to Display Table of Contents >>

Nápověda

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Nápověda a nebo lze vyvolat zkratkovou klávesou F1. Zobrazí tento soubor s nápovědou.