<< Click to Display Table of Contents >>

O aplikaci

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - SPZ - O aplikaci a uživateli zajišťuje dvě funkce. Jednak zjištění momentálně aktivované licence programu a jednak zjištění případně dostupných aktualizací instalovaného programu.

 

Zjištění jaká licence programu je momentálně nainstalována a aktivována. ( Standard / Professional / ONI, kolik vozidel licence obsahuje. ) Po otevření okna této funkce se zobrazí upřesňující informace. Potřebné Aktivování / Rozšíření licence (v rámci jednoho "ročníku" programu) umožňuje funkce Aktivovat plnou verzi
Volba Zjistit novou verzi umožňuje na WWW stránkách dodavatele zjistit automaticky dostupnost aktualizace (Update), následně ji stáhnout a instalaci SPZ a REZERVACÍ aktualizovat - provést dostupné Update programu. Podmínkou Update je pochopitelně možnost PC s instalací SPZ a REZERVACÍ se připojit na Internet. Další upřesňující informace o provedených změnách a dostupných Update programu jsou k dispozici na stránkách výrobce a dodavatele http://www.kniha-jizd.eu, kde lze též update stáhnout a nainstalovat "ručně". Funkce pro automatický update je dostupná pouze pro Administratora aplikace.

 


Poznámka:

 

Základní údaje o instalované verzi programu naleznete vždy v "základním okně programu" v jeho levé horní části a jsou zobrazeny ve formátu "Název programu" + "Verze". Např. SPZ 2018 SQL 13.02. V případě dotazu na lince technické podpory si prosím tyto informace předem zjistěte a při dotazu je sdělte. Může to mít podstatný vliv na posouzení a následné řešení Vašeho dotazu / problému.