Práce s knihou jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Outlook zobrazení knihy jízd

 

Na kalendáři v pravé části okna jsou zvýrazněny dny, ve kterých jsou již zapsány nějaké jízdy. Po označení požadovaného dne (období) je následně v levé části okna zobrazeno podrobné umístění jízd v rámci dne (vybraného období).

 

Práce s knihou jízd v Outlook zobrazení

 

Zobrazit den: ukázat na požadovaný den v kalendáři a kliknout levým tlačítkem myši

Zobrazit souvislý časový úsek: se stisknutým levým tlačítkem myši označit v kalendáři požadovaný úsek zobrazení

Zobrazit nesouvislé časové úseky: podržet klávesu Ctrl a označit jednotlivé požadované dny a úseky v kalendáři

 

Vložit jízdu: ukázáním na požadovaný den a hodinu se dvojklikem levým tlačítkem myši otevře zjednodušená karta jízdy pro zápis jízdy s předvyplněným datumem a počátkem jízdy.

Opravit údaje o jízdě: dvojklikem levým tlačítkem myši na vybraný záznam v levé části okna otevřete zjednodušená karta jízdy  se zápisem jízdy.

Změnit začátek / konec jízdy: ukázat na horní / spodní linku okna s popisem jízdy v levé části okna, následně ji podržet a posunout pomocí levého tlačítka myši po časové ose.

Přesunout jízdu: ukázat na okno s popisem jízdy v levé části okna, následně je podržet a posunout pomocí levého tlačítka myši po časové ose v rámci dne, nebo přesunout nad jiný den v rámci kalendáře.

Kopie jízdy: současně podržet klávesy Ctrl a dále postupovat jako při přesunu jízdy. Ukázat na okno s popisem jízdy v levé části okna, následně je podržet a posunout pomocí levého tlačítka myši po časové ose v rámci dne, nebo přesunout nad jiný den v rámci kalendáře. Po uvolnění tlačítka myši vznikne kopie požadované trasy.

 


Upozornění:

 

Bez ohledu na nastavení v menu Kniha jízd - Možnosti - Karta jízdy: Zjednodušená / Komplexní  je při práci v Outlook zobrazení vždy použita Karta jízdy Zjednodušená.