Ceník

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Spustit SQL script

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Spustit SQL script nebo lze vyvolat kombinací Ctrl+Alt+F5. Do tohoto okna lze zapsat nebo načíst (Ctrl+O) SQL script a následně jej volbou F5-Spustit. Funkce je dostupná pouze pro Administratora.