Roční 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Statistika > Základní statistiky >

Roční 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ve statistice 2 se dočtete ke každému vozu celkový počet ujetých kilometrů, kolik bylo ujeto služebně a kolik jako soukromá jízda.