Aktivovat plnou verzi

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Aktivovat plnou verzi

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Aktivovat plnou verzi.

 

Při prvním spuštění programu po instalaci je uživatel dotázán na své Aktivační číslo. Pokud jej nezadá, tak program funguje jako Demo verze. Tato funkce umožňuje dodatečně číslo zadat a program si aktivovat.

Zákazník má již např. aktivní základní verzi L3 pro tři vozidla a dokoupil si rozšíření licence L10 pro 10 vozidel. V tom případě stačí zde zadat aktivační číslo novější licence a program se na tuto novou verzi takto "rozšíří" - bez jakékoliv přeinstalace.