<< Click to Display Table of Contents >>

Zpracováno

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Zpracováno" v menu "Rezervace". V tabulce jsou zobrazené všechny zpracované (nebo prošlé) rezervace všech uživatelů, ke kterým má správce přístup.

 

Tato tabulka je dostupné pouze "Správci rezervací" (viz karta uživatele).