<< Click to Display Table of Contents >>

První spuštění programu

 

Při prvním spuštění programu se přihlásíte jako "Administrátor", heslo nezadávejte.
Aby bylo možné s programem začít pracovat, je nutné zadat v menu Základní databáze údaje o firmě, střediscích a uživatelích (v tomto pořadí). Následně je možné vložit do seznamu vozidla. Pro vložení základních údajů múžete použít průvodce, který se zobrazí při prvním spuštění.

 


 

Přihlašovací dialog programu SPZ® 2019

 

Po spuštění programu se jako první zobrazí okno se seznamem uživatelů. Vyberte své jméno (stačí napsat několik prvních písmen), zadejte heslo klikněte na "Přihlásit". Do programu se můžete přihlásit dvěma způsoby - jako administrátor nebo uživatel.

 

Administrátor

 

Heslo pro administrátora je po instalaci prázdné, takže jednou z prvních věcí, co byste měli udělat, je toto heslo nastavit (v menu Základní databáze - Seznam uživatelů - Administrator) .

Administrator má plná přístupová práva - může do programu vkládat údaje o vozidlech, střediscích a řidičích. Přiděluje práva k používání vozidel jednotlivým řidičům, načítá výpisy z CCS (Benzina, OMV, Shell...), prohlíží záznamy o činnosti programu, tzv. log. Podle potřeby může administrátor omezit pro jednotlivé uživatele přístup k funkcím a databázím programu (nastavuje se v kartě uživatele).

 

Uživatel

 

Zatímco administrátor vidí v seznamu všechna vozidla i všechny řidiče a může jejich údaje libovolně měnit, uživatel vidí pouze ta vozidla a uživatele, na která má přidělená přístupová práva. Dále může mít uživatel omezený přístup k některým databázím a funkcím programu.

 


 

Automatické přihlášení

 
Jestliže ve vlastnostech programu nastavíte automatické přihlášení do programu (menu Nástroje - ikona Program SPZ - volba "Automatické přihlášení do SPZ") a v kartě uživatele vyplníte položku "Přihlašovací jméno do Windows" (musí se zadat přesně stejné jméno, kterým se uživatel hlásí do Windows), při startu programu se nezobrazí dialog pro přihlášení, ale program se rovnou spustí (nevybírá se uživatel ze seznamu a nezadává se heslo).