<< Click to Display Table of Contents >>

Propojení cestovních příkazů a REZERVACÍ

 

REZERVACE > cestovní příkaz

 

Pokud máte zarezervované vozidlo, můžete z této rezervace jednoduše vytvořit cestovní příkaz (tuzemský i zahraniční).

 

Otevřete si tabulku s cestovními příkazy a současně (z menu "REZERVACE") přehled rezervací (buď "Aktivní" nebo "Historie") tak, abyste viděli obě okna současně. Pak myší "přetáhněte" zvolenou rezervaci do okna s cestovními příkazy. Zobrazí se dialog pro zpracování cestovního příkazu s předvyplněnými údaji. Cestovní příkaz můžete dále editovat, nebo přes "OK" uložit.

 

 

Cestovní příkaz > REZERVACE

 

Z již schváleného cestovního příkazu je možné vytvořit přímo žádost o přepravu. Funkce "Vytvořit rezervaci ze schváleného příkazu" je dostupná v lokálním menu (pod "pravou myší" na zvoleném příkazu) nebo lze použít zkratkovou klávesu Alt+R. Tento postup je vhodné použít zejména v případech, kdy cestovní příkaz schvaluje někdo jiný, než přiděluje vozidlo.