<< Click to Display Table of Contents >>

Vyúčtování soukromých kilometrů za vozidlo řidiče včetně knihy jízd

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vyúčtování & kniha jízd. Nejdříve je třeba zvolit požadovaný rok a měsíc požadovaného přehledu. Nyní je třeba si označit požadované vozidlo v seznamu dostupných vozidel, volbou Náhled si přehled pouze prohlédnout anebo volbou Tisk si přehled vytisknout. Pravidla a definice výpočtu jsou jednotně přednastavena pro všechny uživatele programu ve volbě Nástroje - Vyúčtování soukromých cest.

V tomto přehledu je zjednodušená kniha, která obsahuje přehlednou tabulku s údaji o nákupech pohonných hmot, služebně a soukromě ujetých kilometrech, stavech nádrže na začátku a konci období, průměrné spotřebě, atd.  Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".