<< Click to Display Table of Contents >>

Vyúčtování soukromých kilometrů za vozidla řidiče 1

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla řidiče. V lokální menu této databáze (nebo klávesa F2) je třeba nejdříve vyvolat zadávací okno Sestavit vyúčtování, v něm definovat požadavky na sestavení vyúčtování - vybrat osobu a období pro požadované vyúčtování. Volbou Spočítat vyúčtování bude požadované vyúčtování vypočteno, uloženo a je možno jej následně vytisknout nebo exportovat pro další použití. Pravidla a nastavení výpočtu jsou společné pro všechny uživatele programu, viz Nástroje - Vyúčtování soukromých cest.

 

Toto vyúčtování umožňuje sestavit vyúčtování za celou firmu najednou (pro všechny řidiče). Je zde počítáno s možností, že jeden řidič jezdí v daném období s více vozidly. Výsledkem je pak souhrn za všechna vozidla (která řidič použil), 1% z ceny pro dodanění se vypočítá z ceny nejdražšího vozidla. Podrobný přehled jízd řidiče a vozidel, která v daném období použil, získáte "rozkliknutím" řádku s vypočítaným vyúčtováním. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".