<< Click to Display Table of Contents >>

Sloučené databáze - Nehody

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Nehody. Nejdříve je třeba v lokálním menu tohoto přehledu vyvolat (nebo klávesa F2) zadávací formulář Sloučit data. Zde je možno vybrat vozidla, jejichž záznamy o nehodě mají být do přehledu zahrnuty a sledované období přehledu. Uživatel, který potřebuje připravit přehled pro rozsáhlejší vozový park, zde má možnost Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení a tím celé zadávání zjednodušit a urychlit. Potvrzením volby Sloučit je zobrazen přehled záznamů o nehodách všech zadaných vozidel. Na rozdíl od dohledávání těchto informací postupně u jednotlivých vozidel je takto umožněno dohledat doklady za celou skupinu vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.