<< Click to Display Table of Contents >>

Sloučené databáze - Kniha jízd

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Kniha jízd. Nejdříve je třeba v lokálním menu  (nebo klávesa F2) tohoto přehledu vyvolat zadávací formulář Sloučit data. Zde je možno vybrat vozidla, jejichž knihy mají být do přehledu zahrnuty a sledované období. Uživatel, který potřebuje připravit přehled pro rozsáhlejší vozový park, zde má možnost používat funkce Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení a tím celé zadávání zjednodušit a urychlit. Potvrzení volby Sloučit je zobrazena kniha jízd, která obsahuje všechny jízdy vybraných vozidel. Na rozdíl od vyhodnocení knih jednotlivých vozidel je takto možné získat přehled za celou skupinu vozidel a tím i podklady např. pro vyhodnocení nějaké konkrétní činnosti.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.