<< Click to Display Table of Contents >>

Sloučené databáze - Jízdy řidiče

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Jízdy řidiče. Nejdříve je třeba v lokálním menu tohoto přehledu (nebo klávesa F2) vyvolat zadávací formulář Sloučit data. Zde je třeba vybrat uživatele, jehož jízdy mají být do přehledu zahrnuty a sledované období. Potvrzením volby Sloučit je zobrazena kniha jízd, která obsahuje všechny jízdy zvoleného uživatele. Jedná se vlastně o knihu jízd řidiče, nikoliv jednoho vozidla.