<< Click to Display Table of Contents >>

Sloučené databáze - Dokumenty

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Dokumenty. U každého uživatele, vozidla a dokumentu program umožňuje pomocí záložky Dokumenty uložit do evidence i libovolné dokumenty v elektronické podobě. Zde tento přehled nabízí přístup ke všem dokumentům všech uživatelů a vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.