Za střediska

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady za jednotlivá střediska

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Za střediska. Zadejte sledované období a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení všech nákladů na vozidla za celou firmu s rozčleněním na jednotlivá střediska.

Pro další využití získaných údajů je možno data samozřejmě exportovat.