<< Click to Display Table of Contents >>

Zbytky v nádrži a stavy tachometru zapsané na konci měsíce

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Zbytky v nádrži. Po zadání požadovaného roku, měsíce a potvrzení volbou Vypsat je zde zobrazena přehledná tabulka se zadanými Zbytky v nádrži a Tachometry všech vozidel. Sestavený přehled je možno následně vytisknout anebo exportovat pro další použití.