<< Click to Display Table of Contents >>

Měsíční výkaz ujetých kilometrů za vozidla

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla. Po zadání požadovaného sledovaného období a potvrzení volbou Vypočítat je zde zobrazen "Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivá vozidla" - stav tachometru začátek/konec, ujeté kilometry a počty dnů provozu jednotlivých vozidel v zadaném období. Červeně se zde zobrazí vozidla, u kterých nesouhlasí stav tachometru s ujetými kilometry. Sestavený přehled je možno následně vytisknout anebo exportovat pro další použití. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".