<< Click to Display Table of Contents >>

Doba jízdy vozidel

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vozidel. Po zvolení požadovaného roku, vozidla a potvrzení volby Spočítat je zobrazena tabulka součtů časů vykázaných v "Běžné knize". Členění je na jednotlivé měsíce a dny. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.