<< Click to Display Table of Contents >>

Doba jízdy uživatelů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Doba jízdy - Uživatelů. Po zvolení požadovaného roku, uživatele a potvrzení volby Spočítat je zobrazena tabulka součtů všech časů vykázaných v Běžné knize uživatelem. Členění je na jednotlivé měsíce a dny. V poli "Limit v min." si můžete zkontrolovat zda řidič nepřekračuje maximálně povolenou dobu řízení. Při změně limitu dojde k okamžitému zbarvení údajů (červeně), které tuto dobu překračují. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.