<< Click to Display Table of Contents >>

Předávací protokoly

 

V evidenci předávacích protokolů se ukládají všechny vytvořené protokoly. Funkce pro vytvoření předávacího protokolu se nachází v lokálním menu v seznamu vozidel ("Předávací protokol", zkratková klávesa Ctrl+L). Funkce zobrazí předvyplněný formulář pro předání a převzetí vozidla.