<< Click to Display Table of Contents >>

Tisk

 

V programu je k dispozici celá řada tiskových sestav pro tisk knihy jízd, cestovních náhrad, vyúčtování soukromých kilometrů, přehledů atd. Některé tiskové sestavy je možné uživatelsky upravit, případně nadefinovat zcela nové vlastní.

Všechny tabulky v programu je možné exportovat do Excelu pro další zpracování. Před exportem lze tabulky podle potřeby upravit, viz Nastavení vzhledu tabulek, Třídění záznamů v tabulkách a filtry.