<< Click to Display Table of Contents >>

Evidence veškerých zařízení, prostředkúů, strojů, přístroj, nářadí, apod., ke kterým je potřeba evidovat jejich využívání.