Vozidel

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavení programu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Nastavení - Program SPZ. Okno má tři záložky a lze zde nastavit základní vlastnosti programu.

 

Záložka "Vlastnosti programu"

 

Dotazovat se při mazání - zobrazí dotaz při mazání záznamů, doporučuje ponechat volbu Ano.

Ukládat vlastnosti tabulek - doporučené nastavení je "Do databáze", viz "Nastavení vzhledu tabulek")

Otevírat okna maximalizovaná - volba "Ano" maximalizuje po otevření všechna okna.

Složka obsahující soubory s mapou - přednastaven je standardně instalovaný adresář "C:\PROGRAM FILES\MILKCS\SPZ2018SQL\MAPA2018\". Pokud by soubory map byly nainstalovány jinde, je třeba cestu k datům přepsat.

Zakázat jízdy delší než 4,5 hodiny - kontrola zápisu jízd. V záložce "vlastnosti programu" naleznete v kategorii "Administrátor" možnost nastavení kontroly velikosti jízd. Je zde možnost aplikovat zákaz pro jízdy delší než 4,5hodiny nebo nastavit upozornění pro jízdy delší, než zvolený limit.

Automatické přihlášení do SPZ - pokud bude na kartě uživatele zapsáno správně jeho Přihlašovací jméno do Windows, bude při spuštění programu bude vynecháno úvodní okno s výběrem uživatele a bude rovnou přihlášený do programu pod svým jménem.

Schvalování - posílat upozornění - zprávu o žádosti nebo schválení rezervace je možné zaslat buď pomocí zprávy, která se uživateli zobrazí při startu programu, nebo e-mailem.

Zobrazit firmy pro login uživatele - pokud je potřeba v programu evidovat odděleně vozidla několika firem, zaškrtněte "ANO", program bude při startu jako první nabízet výběr firmy.

Zobrazit pouze jízdy svoje a podřízených - jestliže s vozidlem jezdí více řidičů, je možné v knize jízd zobrazovat pouze jízdy přihlášeného řidiče (a řidičů, ke kterým má přístup)

Povolit uživatelům měnit nastavení - povolí nebo zakáže uživatelům měnit nastavení programu (Ano/Ne)

Nastavit přístup uživatelů k vozidlům - Přístup uživatelů k vozidlům lze předělovat individuálně nebo nechat přístupy nastavit programem podle středisek vozidel.

 

Záložka "Záložky"

 

Program umožňuje zjednodušit menu a nabídku dostupných funkcí pro koncové uživatele. To je vhodné např. v případech, kdy koncový uživatel využívá pouze knihu jízd, cestovní náhrady apod. Zaškrtáním zvolíte, které záložky z menu se budou zobrazovat. Obsah záložky "Oblíbené" si můžete nadefinovat podle potřeby (vybrané položky přetáhnete myší do sloupce "Položky záložky Oblíbené").

 

Záložka "Nastavit vlastnosti uživatelům"

 

Jestliže máte vybrané požadované záložky a funkce, v seznamu uživatelů vyberete ty, kterým chcete toto nastavit (Kliknutím na "Nastavit označeným uživatelům..."). Vše ukončíte kliknutím na Storno". Kliknutím na "OK" si nastaví záložky přihlášený uživatel sám pro sebe.