Náklady

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sloučené databáze - Náklady

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Náklady. Nejdříve je třeba v lokálním menu tohoto přehledu  (nebo klávesa F2) vyvolat zadávací formulář Sloučit data. Zde je možno vybrat vozidla, jejichž nákladové položky mají být do přehledu zahrnuty a sledované období. Uživatel, který potřebuje připravit přehled pro rozsáhlejší vozový park, zde má možnost používat funkce Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení a tím celé zadávání zjednodušit a urychlit. Potvrzení volby Sloučit je zobrazen sloučený přehled všech nákladových položek vybraných vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.