<< Click to Display Table of Contents >>

Možnosti nastavení knih

 

Výběrem volby Nástroje - Kniha jízd ( Ctrl+Alt+X ) se zobrazí formulář nastavení základních parametrů pro práci s knihou jízd. Zde si může každý uživatel sám sobě nastavit pro sebe nejlépe vyhovující nastavení volitelných parametrů programu.

 

Vkládat vzdálenosti - je možno ujetými kilometry s následným přepočtem tachometru (klávesa F8 pro přepočet tachometru, nebo automatický přepočet) případně také počátečním a konečným stavem tachometru.
Karta jízdy - může být zjednodušená pro rychlé vkládání nebo komplexní, která umožňuje zadávat / měnit všechny údaje o jízdě (řidič, středisko, země, ...), včetně zápisu nákladových položek a poznámek k jízdě.
Přednastavený řidič při vkládání jízdy - u jízdy bude přednastavený buď uživatel, který je zapsaný v kartě vozidla nebo uživatel, který je do programu aktuálně přihlášený (řidiče u jízdy je možné později samozřejmě měnit).
Nabízet datum - při vkládání jízdy si můžete vybrat jaké datum vám program nabídne - dnešní, datum jízdy na které je zvýrazněná v Knize jízd, žádné nebo při zadávání většího počtu jízd do jednoho dne si datum můžete přednastavit na čelním panelu (v levé horní části okna s programem).
Dotaz při mazání - při volbě NE se program před smazáním již nebude dotazovat, zda chcete skutečně záznam odstranit (smazaný záznam již není možné žádným způsobem obnovit).
Nabízet jízdu zpět - při uložení zadané jízdy může program následně "připravit"  jízdu zpět.
INS vloží jízdu z - při vkládání nových jízd do knihy bude po stisku klávesy Insert zobrazena odpovídající databáze jízd s možností vybrat a použít již dříve definovanou jízdu. Nejdříve je potřeba zobrazit knihu jízd vybraného vozidla, následně stisknout Insert a ze zobrazené tabulky "dvojklikem" na vybraném záznamu zobrazit vyplněnou kartu jízdy.
Automatický přepočet tachometru - nastavením hodnoty Ano program přepočítá stav tachometru celé knihy po každém přidání/opravě záznamu na Kartě jízdy. Při volbě Ne je možno v případě potřeby jednorázově klávesou F8 vyvolat funkci Přepočet tachometru.
Přepočet stavu nádrže - přičítat teoretické zbytky v nádrži k čerpání - zde je možnost nastavit požadovaný postup výpočtu funkce Přepočet stavu nádrže v Běžné knize.