Analýza dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Cestovní příkazy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Cestovní příkazy. V této záložce  se nastavují parametry pro "automatické" generování číselných řad cestovních příkazů elektronické schvalování. Dále je zde možné zadat texty pro zápatí cestovních příkazů a upravit texty u podpisů.

 

Parametry

 

Nabízet automaticky číslo - možnost zapnout/vypnout automatické číslování

Číselná řada - tato volba umožní číslovat CP jednou číselnou řadou (pro všechny uživatele) nebo každý uživatel může mít svojí číselnou řadu  

Vkládat osobní číslo - možnost vkládat do čísla CP osobní číslo

Vkládat letopočet - možnost vkládat vkládat do čísla CP letopočet

Úvodní text pro tuzemský CP - přednastaveno TUZ

Úvodní text pro zahraniční CP - přednastaveno ZAH

Firemní karta = záloha - při volbě "ANO" se platba firemní platební kartou se při vyúčtování započítá jako vyplacená záloha

 

Schvalování cestovních příkazů:

- volba "Ano" - umožní elektronické schvalování příkazů a vyúčtování pracovních cest

- volba "Ano" - umožňuje vybrat, jakým způsobem budou uživatelé a schvalující upozorněni na "žádost/schválení"

- volba "Ne" - umožní používat zjednodušené schvalování nebo cestovní příkazy neschvalovat vůbec

- volba "Ne - omožňuje nastavit zda bude možné otevírat cestovní příkazy s parametrem "Dokončeno"

 

Formulář pro tisk příkazu a vyúčtování

 

Zápatí tuzemského CP - zadejte text, který se vloží na konec tiskopisu tuzemského CP

Zápatí zahraničního CP - zadejte text, který se vloží na konec tiskopisu zahraničního CP

Podpisy - zde je možné naefinovat texty u podpisů na formulářích. Umístění jednotlivých podpisů je vidět po kliknutí na tlačítko "Formulář"