<< Click to Display Table of Contents >>

Vlastní vzdálenosti

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Vzdálenosti. Program obsahuje pomocnou tabulku cca. 8500 měst a obcí s udáním jejich vzájemné vzdálenosti v km. Tato databáze je dostupná při zadávání tras přes funkci F3 - Tabulka vzdáleností. V případě potřeby je zde možnost si doplnit vlastní vzdálenosti, případně  předdefinované vzdálenosti opravit (zadat znovu, program jako první použije vámi zadané vzdálenosti).