<< Click to Display Table of Contents >>

Odstranění duplicit

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Odstranění duplicit. Může se stát, že je nedopatření opakovaně načten soubor o platbách platebními kartami, záznamy pořízené o pohybu vozidla pomocí GPS nebo je třeba opakovaně provedena některá z možností kopírování dat. Dohledání duplicitní záznamů u větších souborů pak může být složité a zdlouhavé. S pomocí funkce Odstranit duplicitní položky ale stačí kliknout myší na potřebné tlačítko

Náklady
Běžná kniha
GPS kniha
Testovací kniha

a všechny duplicitní záznamy jsou hromadně odstraněny.

 

Před použitím této funkce doporučujeme provést archivaci dat.