Celková

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Celková statistika za vozidla

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Celková. Zde je třeba zadat sledované období a potvrdit volbou "Spočítat". V tabulce jsou zobrazeny údaje o provozu všech vozidel, ke kterým má přihlášený uživatel přístupové právo. V přehledu je zahrnuta Běžná kniha jízd, Testovací kniha jízd, Nákupy PHM, Ostatní náklady a GPS kniha jízd. Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Data lze exportovat jako Sešit Microsoft Excel, WWW stránka (HTML) a Textový soubor CSV. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X).