<< Click to Display Table of Contents >>

Kontrola Termínů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Kontrola termínů. U každého vozidla je možno na jeho kartě zadávat termíny technických prohlídek, emisí, splátky pojištění, leasingu, pravidelné servisní prohlídky. Stejně tak je na kartě uživatele připravena záložka Termíny, na které je možno evidovat termíny např. zdravotních prohlídek, odborných přezkoušení atd. Po zadání období, vybrání odpovídající záložky Vozidla/Uživatelé a potvrzení zadání volbou Hledat budou zobrazeny  všechny termíny z požadovaného rozsahu. Nyní lze údaje dle potřeby řadit / třídit a následně sestavený přehled exportovat pro další použití.